קיסר היקר, תמצא לי מגרש לבניה, נכס מסחרי או נכס מניב...